Reklamacje

Każdy przewóz paczki obarczony jest naturalnym ryzykiem uszkodzenia, dlatego SPEEDPACK przykłada szczególną rolę do tego, aby to ryzyko jak najbardziej zminimalizować. Z tego powodu odsetek uszkodzonych paczek stale utrzymuje się na poziomie mniejszym niż 1%, czym nie mogą się pochwalić inne firmy na rynku.

Swoim klientom oferujemy również standardowe ubezpieczenie przewozu przesyłki, które jest wliczone w cenę usługi. Większość reklamacji związanych z otrzymaniem uszkodzonej paczki wynika z faktu niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki. Swoich klientów prosimy o poważne i odpowiedzialne podejście do kwestii prawidłowego zapakowania przesyłki, ponieważ SPEEDPACK nie bierze odpowiedzialności reklamacyjnej za przesyłki, które zostały zapakowane w nieodpowiedni sposób (zachęcamy do zajrzenia do zakładki JAK PAKOWAĆ) nieakceptowany przez naszą firmę.

Jak wygląda procedura reklamacyjna w SPEEDPACK?

 1. W przypadku, gdy Klient uzna, że usługa przewozowa lub transportowana została wykonana niepoprawnie, ma prawo zgłosić reklamację. Do złożenia reklamacji upoważniony jest wyłącznie Klient zamawiający usługę lub jego pełnomocnik.
 2. Termin złożenia reklamacji mija po upływie 2 (dwóch) dni, licząc od dnia doręczenia. Wyjątek stanowi reklamacja na utratę przesyłki, gdzie termin wynosi 14 (czternaście) dni.
 3. Reklamację należy składać za pośrednictwem udostępnionej przez firmę SPEEDPACK poczty elektronicznej. Klient ma następnie 14 dni na dosłanie dokumentacji potrzebnej do prawidłowego procesu reklamacji, w tym:
  • a) dane osoby reklamującej, imię, nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania, numer konta bankowego, gdzie wysyłane jest ewentualne odszkodowanie,
  • b) zaznaczoną podstawę reklamacji (wypis z regulaminu), numer przesyłki oraz uzasadnienie wnoszenia reklamacji,
  • c) rachunki, faktury na zakup przedmiotów przesyłanych w przesyłce, na którą składana jest reklamacja; inna dokumentacja, w tym kopia protokołu kurierskiego o szkodzie lub stanie przesyłki.
 4. SPEEDPACK ma 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji, a o jej wyniku powiadamia Klienta mailowo lub pisemnie.
 5. Wszystkie reklamacje prosimy kierować na reklamacje@speedpack.com.pl.